เช่าเหมารถตู้นำเที่ยว

เช่า เหมารถตู้นำเที่ยว ปลอดภัยไหม? มีระบบความปลอดภัยอย่างไร?

              แน่นอนว่าการเช่า เหมารถตู้นำเที่ยว ที่ไม่ได้ขับรถเองนั้นย่อมทำให้เกิดความกังวลใจ ว่าการนั่งรถที่คนอื่นขับนั้นจะมีความปลอดภัยหรือไม่? คนขับมีประสบการณ์มากแค่ไหน? และรถมีสภาพดีหรือไม่? ทำให้เกิดคำถามขึ้นในหัวมากมาย วันนี้จึงมีระบบความปลอดภัยต่าง ๆ ของรถตู้มาบอกกัน เพื่อให้อุ่นใจได้มากขึ้น

ระบบความปลอดภัยน่ารู้ของการเช่าเหมารถตู้นำเที่ยว

  • มีการตรวจเช็คสภาพรถอยู่เสมอ รถที่นำมาให้บริการเช่าเหมารถตู้นำเที่ยวนั้นจะต้องมีการตรวจเช็คสภาพรถอยู่เสมอเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยของผู้ให้บริการต่าง ๆ เพราะรถตู้นำเที่ยวเป็นรถที่นิยมใช้เดินทางในระยะไกล จึงจำเป็นต้องตรวจสภาพรถให้พร้อมเดินทางอยู่เสมอ เพื่อความปลอดภัยต่อผู้โดยสารและเป็นการรักษาสมรรถนะต่าง ๆ ของเครื่องยนต์ด้วย
  • คนขับมีประสบการณ์ สำหรับการเช่าเหมารถตู้นำเที่ยวนั้นใช่ว่าจะนำใครมาขับให้บริการก็ได้ แต่คนขับรถควรมีประสบการณ์การขับรถและการให้บริการเพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง เพราะหากคนขับขาดประสบการณ์ก็จะทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ในการเดินทางได้ เช่น ไม่ชินเส้นทาง ผู้ให้บริการบางบริษัทจึงมีคนขับที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี
  • คนขับได้รับการพักผ่อนที่เพียงพอ สำหรับการขับรถทางไกล พนักงานขับรถจะมีจุดแวะพัก และมีข้อกำหนดในการปฏิบัติหน้าที่ที่บอกเอาไว้ว่า คนขับสามารถให้บริการได้ไม่เกิน 12 ชั่วโมง และจะต้องได้รับการพักผ่อนที่เพียงพอและไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมง เพื่อประสิทธิภาพที่ดีในการขับรถและเพื่อความปลอดภัยของผู้เดินทางทุกคน
  • มีข้อห้ามและข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการใช้บริการ ในการเช่าเหมารถตู้นำเที่ยวนั้นจะมีข้อห้ามและข้อควรปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยที่ควรทราบอยู่ เพื่อความปลอดภัยของผู้เดินทางทุกคน เช่น ห้ามเสพสารเสพติดชนิดต่าง ๆ ภายในรถ ห้ามนำสิ่งผิดกฎหมายไว้ในรถ ห้ามนำสัตว์ชนิดต่าง ๆ ขึ้นรถก่อนได้รับอนุญาต และอื่น ๆ ตามที่ผู้ให้บริการกำหนด
  • ไม่นั่งเกินจำนวนที่นั่งในรถ เมื่อทำการจองรถ จะต้องแจ้งจำนวนผู้เดินทางที่ชัดเจนให้ทางผู้ให้บริการทราบ เพื่อจัดหารถที่เหมาะสมมาให้บริการ เช่น เช่าเหมารถตู้นำเที่ยวแบบ 7 ที่นั่ง แต่พอถึงเวลากลับมีผู้เดินทางมากกว่า 7 คน ทำให้ไม่สามารถใช้บริการร่วมได้ เพราะรถตู้บางประเภทมีเบาะที่เพียงพอกับจำนวนคน และไม่สามารถรองรับการใช้งานเพิ่มได้ อีกทั้งการมีผู้โดยสารเกินจำนวนเบาะยังทำให้เกิดอันตรายในการเดินทางได้ด้วย ไม่สามารถให้บริการได้

              ระบบความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญในการเช่าเหมารถตู้นำเที่ยว ก่อนใช้บริการจึงควรตรวจสอบระบบความปลอดภัยของผู้ให้บริการเจ้าต่าง ๆ ก่อนว่ามีระบบความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานหรือไม่