เรื่องควรรู้ก่อนเลือกรถตู้นำเที่ยว ราคาที่จ่ายนั้นรวมค่าอะไรไปบ้าง?
หลายคนอาจยังไม่ทราบว่าราคาที่จ่ายในการเช่ารถตู้นำเที่ยวนั้นรวมค่าอะไรบ้าง? หรือไม่รวมค่าอะไรบ้าง?
เพราะหลายคนมักเข้าใจว่าเมื่อจ่ายเงินค่าเช่าไปแล้วก็หมายความว่าได้รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการเดินทางไปแล้ว
และไม่จำเป็นต้องจ่ายเพิ่ม
แต่ทราบหรือไม่ว่าราคาที่เราได้จ่ายไปในครั้งแรกนั้นมีค่าเช่าเหมารถตู้หรือการเช่ารถตู้พร้อมคนขับเท่านั้นเอง
ซึ่งยังไม่ได้รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ส่วนจะมีค่าใช้จ่ายอะไรที่อาจเพิ่มเติมขึ้นมาได้อีกบ้าง ไปหาคำตอบกันเลย
เช็คก่อนเช่า! ราคาที่จ่ายในรถตู้นำเที่ยวนั้นรวมค่าอะไรบ้าง และมีค่าอะไรที่ต้องจ่ายเพิ่มบ้าง?
 ไม่รวมค่าน้ำมัน ในการเช่ารถตู้นำเที่ยวน้ำมันจะเต็มถังในครั้งแรก
และเมื่อใช้บริการเรียบร้อยแล้วผู้ใช้บริการจะต้องเติมน้ำมัน, NGV หรือ LPG กลับคืนด้วย
หากเป็นการเช่ารถเที่ยวกับเพื่อน ๆ และต้องแชร์ค่าเดินทางกันก็จะไม่ได้มีแค่ค่าเช่ารถเพียงอย่างเดียว
แต่ยังรวมถึงค่าน้ำมันด้วย หรือหากใครตั้งงบในการเช่ารถไว้ก็อย่าลืมเผื่อค่าน้ำมันเอาไว้ด้วย
 ไม่รวมค่าทางด่วน ในกรณีที่ต้องเดินทางขึ้นทางด่วน ผู้ใช้บริการจะต้องเป็นผู้ชำระค่าทางด่วนเอง
เพราะเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่ยังไม่ได้รวมในการเช่ารถ
จึงควรเตรียมเงินไว้สำหรับชำระค่าทางด่วนเพื่อความสะดวกในการเดินทาง
หรือหากใครอยากหลีกเลี่ยงเส้นทางที่ขึ้นทางด่วนก็สามารถแจ้งกับทางคนขับรถได้
 ไม่รวมค่าที่พักคนขับ ในกรณีที่เดินทางแบบค้างคืนที่มีคนขับรถเดินทางไปด้วยจะยังไม่รวมค่าที่พักคนขับ
เพราะคนขับรถต้องได้รับการพักผ่อนอย่างเพียงพอ และต้องนอนหลับอย่างน้อย 8 ชั่วโมง
จึงสามารถขับรถให้บริการต่อได้ แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับการตกลงกันในแต่ละครั้งด้วย
 ค่าล่วงเวลา ในกรณีที่เช่าเหมารถตู้แบบรายวันและมีเวลาการให้บริการระบุเอาไว้แล้ว
การเที่ยวแบบล่วงเวลาหรือขอเพิ่มเวลาจะทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนของการล่วงเวลาได้
และนี่คือเรื่องที่น่ารู้เกี่ยวกับการเช่ารถตู้นำเที่ยวที่ควรทราบ
หากใครที่อยากเช่ารถตู้ก็อย่าลืมดูให้ดีว่าค่าใช้จ่ายที่จ่ายไปนั้นได้รวมค่าอะไรไปแล้วบ้าง และมีค่าอะไรที่ต้องจ่ายเพิ่มเติมบ้าง
เพื่อช่วยให้คำนวณค่าใช้จ่ายได้ง่ายขึ้นและไม่เกินงบที่ตั้งไว้ เพราะถ้าไม่ได้เตรียมงบไว้อย่างเพียงพอก็จะทำให้เที่ยวไม่สนุกได้
ซึ่งค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมต่าง ๆ นี้ก็ถือเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมทั่วไปที่มักจะไม่ได้รวมอยู่ในการเช่าเหมารถตู้อยู่แล้ว
ไม่ว่าจะเป็นรถตู้ประเภทใดก็ตาม การเตรียมตัวเอาไว้ก่อนจึงช่วยลดความกังวลในเรื่องค่าใช้จ่ายลงได้